PIEZOELEKTRICKÉ RÁZOVÉ VLNY

PIEZOELEKTRICKÉ RÁZOVÉ VLNY

Piezoelektrické rázové vlny predstavujú vylepšenie klasických elektromagnetických a elektrohydraulických technológií na generovanie rázových vĺn. Piezo-keramické kryštály súčasne expandujú o niekoľko mikrometrov pozdĺž svojich osí a generujú tlakovú vlnu. Piezoelektrické prvky sú usporiadané presne na potreby terapeutického zamerania. Výsledkom presného, cieleného a nelineárneho šírenia pulzu je zosilnenie v mieste zamerania a vznik rázovej vlny.

Piezoelektrická rázová vlna je jedinou rázovou vlnou, ktorá využíva „priame zameranie“ a nevyžaduje dodatočný usmerňovač. Terapeutický prístroj preto môže byť kompaktný a fokálnu (ohniskovú) zónu možno presne označiť. Liečba je tichá a prakticky bezbolestná; táto technológia tiež umožňuje ľubovoľné nastavenie úrovne intenzity a to takmer bez dopadu na veľkosť zameriavanej zóny.

Technológia piezoelektrických rázových vĺn priniesla nové, lepšie možnosti prispôsobiť terapiu diagnóze. Pre každú je možné použiť príslušnú kompatibilnú vlnu: cielenú bodovú(fokusovanú), lineárnu (pozdĺžnu) alebo plošnú (planárnu).