Erektilná dysfunkcia

ČO JE EREKTILNÁ DYSFUNKCIA

    Erektilná dysfunkcia (ED) je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu potrebnú na uskutočnenie sexuálneho styku. ED je jednou z najčastejších sexuálnych porúch vyskytujúcich sa u mužov.

   Samostatná erektilná dysfunkcia nie je chorobou, ale pridruženým symptómom iného zdravotného problému a faktorom, ktoré vyvolávajú erektilnu dysfunkciu môže byť prevažne viacero. V prípade pánov, ktorí zažijú občasnú erektilnú dysfunckiu môže byť spôsobená aj stresom, ale častá až pravidelná erektilná dysfunkcia môže byť znakom zdravotných problémov, ktorými je potreba sa zaoberať a navštíviť odborníka.

   V našej krajine 19% mužov medzi 25 a 70 rokov (na Slovensku zhruba až 500 000 mužov) má problémy s erekciou.

Je pritom prekvapujúce že iba každý 5 – 10 postihnutý je ochotný vyhľadať lekársku pomoc, na druhej strane sa praktickí lekári obvykle pýtajú na problémy s erektilnou funkciu iba každého desiateho pacienta.

PRÍČINY PORÚCH EREKCIE

  Všetci muži môžu mať problémy dosiahnuť erekciu v určitých momentoch ich života, najmä keď sú unavení, pod stresom alebo pod vplyvom alkoholu alebo prechádzajú ťažkou chorobou.  Väčšinou ide o fyzický problém, ktorý ovplyvňuje tok krvi v penise a znemožňuje mať erekciu.

  Hlavné príčiny porúch ED je až 70% organické ochorenie vnútorných orgánov a to najčastejšie:

 • srdcovocievne ochorenie,
 • diabetes aj s pozadím aterosklerózy,
 • ochorenia nervového systému – parkinsonizmus, epilepsia, depresia,
 • úrazy a stavy po operáciách dolnej časti panvy,

  Ďalšími faktormi, ktoré ohrozujú erekciu:

 • vek  (frekvencia ED sa vekom zvyšuje),
 • hypertenzia – vysoký krvný tlak,
 • fajčenie,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • ateroskleróza,
 • vysoký cholesterol,
 • benígna hyperplázia a pod.

V prípade ak má muž problém s erekciou viac ako 6 mesiacov je potrebné vyhľadať odborníka. 

LIEČBA EREKTILNEJ DYSFUNKCIE TECHNOLÓGIOU RÁZOVÝCH VĹN

  Nová značková metóda spoločnosti Richard Wolf prináša pokrytie oblasti tkaniva lineárnou a cielenou rázovou vlnou, je v súčasnosti jedinečná a oveľa účinnejšia oproti konkurenčným postupom s cielením na liečenú plochu. V prípade liečby sa sústreďuje na pôsobenie energie na celú oblasť pohlavného orgánu.

  PiezoWave2 je ideálny prístroj na liečbu ED pomocou rázových vĺn nízkej intenzity. So svojimi unikátnymi technologickými charakteristikami sa PiezoWave 2 od základu odlišuje od všetkých konkurenčných technológií. Sonda Piezowave² využíva unikátnu dvojvrstvovú technológiu “Double-Layer-Technology”. Tretia generácia piezoelektrických rázových vĺn prináša mimoriadne spoľahlivú  a preukázateľne najdlhšiu životnosť, vďaka ktorej môžeme výrazne znížiť cenu za liečebný zákrok a priblížiť tak liečbu ED širšiemu spektru pacientov.

  Výnimočnosť prístroja PiezoWave2 spočíva v sonde, ktorá pri úspešnom nasadení liečby podporuje angiogenézu, čiže tvorbu nových ciev a aj zlepšenie prekrvenia, ktoré sú hlavným faktorom aj pri liečbe porúch erektilnej dysfunkcie

PRE KOHO JE VHODNÁ LIEČBA POMOCOU RÁZOVEJ VLNY

 Liečba pomocou rázových vĺn je vhodná a odporúčaná vo väčšine prípadov pacientov.

Zdravotný stav pacienta vhodného na tento druh liečby určuje odborný doktor, okrem toho sa vo všeobecnosti uvádzajú choroby, pre ktoré je liečba nevhodná :

 • Malígne nádorové ochorenia
 • Poruchy zrážanlivosti krvi (doporučuje sa kontrola koagulačných faktorov u pacienta)
 • Užívanie liekov na riedenie krvi
 • Radikálna prostatektomia
 • Implantovaná pomôcka napomáhajúca erekcii

ESWT-ED je pacientami znášaná veľmi dobre a liečba nie je komplikovaná. Sedatíva alebo anestézia obvykle nie sú potrebné.

PRIEBEH A ÚSPEŠNOSŤ LIEČBY

  Počet aplikovaných rázov tak teraz zohľadňuje faktory, ktoré môžu ovplyvňovať výsledok liečby (stupeň poruchy erekcie, hladina krvného cukru a cholesterolu, fajčenie a ďalšie…)

Úspešnosť terapie sa pohybuje okolo 80%-90%. Celkový počet rázov by mal byť aplikovaný v 4 liečebných sedeniach, optimálne v týždenných intervaloch.

people, family, bedtime and happiness concept - happy couple lying in bed and hugging at home