Princíp terapie

PRINCÍP TERAPIE ESWT

Terapia fyzikálnou metódou mimotelovej rázovej vlny ESWT (Extracorporal Shockwave Therapy) bola vyvinutá z technológie používanej pre mimotelovú litotrypsiu (rozbíjanie ľadvinových kameňov) rázovou vlnou (Extracorporal Shockwave Lithotrispy/ESWL).

Postupom času, po vyliečení niekoľkých stotisíc pacientov, boli vyvinuté špeciálne systémy na používanie rázových vĺn v liečbe pohybového aparátu. Tieto systémy boli zo začiatku používané pri pri konzervatívnej liečbe ochorení podobných artritíde. ESWT je jednou z mála lekárskych technológií, ktoré môžu účinne liečiť syndrómy chronickej bolesti pohybového aparátu prostredníctvom naštartovania samoliečebných procesov.

V zásade platí, že ESWT predstavuje silný a cielený mechanický podnet, ktorý podporuje biologické samoregeneračné (samoliečebné) procesy. Mechanické podnety ovplyvňujú mnoho bunkových činností v živom tkanive a to vrátane bunkového rastu, diferenciácie buniek, migrácie buniek, syntézy proteínov atď. Mimotelové rázové vlny pôsobia ako mechanické stresory, ktoré sú schopné vyvolať biochemické zmeny v živom tkanive a ktoré  v konečnom dôsledku ovplyvňujú génový rozvoj v bunkách na molekulárnej úrovni. Pri cielenej (fokusovanej) aplikácii tým vyvolávajú určité reakcie tkaniva, ako:

  • stimulácia miestneho prietoku krvi a potlačenie pro-zápalových procesov
  • stimulácia migrácie kmeňových buniek
  • vyvolané uvoľňovanie rastových faktorov
  • neovaskularizácia – vytvorenie nového krvného riečišťa
  • antibakteriálny účinok
  • stimulácia tvorby nového tkaniva pri hojení rán