O nás

NAŠA AMBULANCIA

Súkromná urologická ambulancia UROMEDIK, so špeciálnym zameraním na liečbu erektilnej dysfunkcie pod dohľadom špecialistu urológa MUDr. Martina Blažeka. Veľmi príjemné, nadštandartne vybavené priestory sa nachádzajú v Bratislave na Fedinovej ulici 9, v budove Polikliniky.

MUDr. Martin BLAŽEK

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval roku 1997 v odbore všeobecné lekárstvo, následne predatestačnú prípravu a pracovné zaradenie na urologickom oddelení nemocnice na Antolskej v Bratislave. Od roku 2001 má atestáciu z urológie I.stupňa. Je členom Slovenskej urologickej spoločnosti a Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Zúčastnil sa mnohých domácich a zahraničných urologicko-sexuologických kongresov, konferencií a seminárov. V roku 2014 získal certifikát na LSWT (liečba erektilnej dysfunkcie metódou rázových vĺn). Od roku 2001 dodnes pôsobí vo svojej urologickej ambulancii na Fedinovej 9 v Bratislave.
Viac populárnych informácií o liečbe erektilnej dysfunkcie je na stránke www.nestoji.sk.

dr blazek odborny garant2